Factoring

Podnikání založené na odkupu pohledávek před lhůtou splatnosti za cenu nižší, než je ta, na kterou zní tato pohledávka. Kupující tímto na sebe také převádí riziko nesplacení této pohledávky.