Fair value

Bývá označována také jako férová cena, reálná hodnota nebo správná hodnota. Fair value je možné definovat jako cenu, která je výhodná pro kupující i prodávající stranu zároveň. V praxi se často používá například při oceňování majetku firmy při prodeji nebo pro výpočet hodnoty futures. Obvykle se stanovuje jednou ze tří metod – tržní metoda, výnosová metoda nebo nákladová metoda, případně jejich kombinací.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]