Fakturační adresa

Fakturační adresa obsahuje údaje o plátci zboží nebo služeb a zejména u živnostníků a firem se může lišit od dodací adresy. Na obchodních písemnostech a webových stránkách se uvádí zvlášť adresy pro fakturaci a doručování.

Podle § 13a obchodního zákoníku musí každý podnikatel na fakturách, dalších obchodních listinách a internetu uvádět jméno nebo název firmy, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo a údaj o zapsání do obchodního rejstříku včetně spisové značky, nebo jiné evidence.