FDI (přímé zahraniční investice)

Vychází z anglického Foreign direct investment, což v překladu znamená přímá zahraniční investice. Jak už samotný název vypovídá, jedná se o investici uskutečněnou investorem ze zahraničí, která je přímá – tj. směřuje do konkrétní firmy – na rozdíl od investic do portfolií realizovaných na finančních trzích. FDI musí být minimálně ve výši 10% obchodního podílu ve společnosti, do které investor investuje, a získává tím poměrně velkou rozhodovací pravomoc.