Finanční opce

Jedná se o právo koupi nebo prodeje předem daného podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu a k předem stanovenému datu. U finanční opce je podstatné to, že toto právo můžeme anebo nemusíme využít.