Fiskální rok

Někdy též nazývaný jako hospodářský rok je obdobím, jež se využívá pro výpočet ročních účetních výkazů. Fiskální rok má také 12 měsíců, ale na rozdíl od roku kalendářního nemusí začínat prvním lednem a končit třicátým prvním prosincem. Mnohé společnosti si volí fiskální rok tak, aby končil každý rok ve stejný den v týdnu – například pátek nejbližší třicátému prvnímu prosinci. U většiny společností se však fiskální rok shoduje s rokem kalendářním. Podobně si mnohé univerzity volí fiskální rok tak, aby končil v průběhu léta, protože jsou v tuto dobu méně vytížené. Na severní polokouli to proto často bývá od začátku července do konce června, zatímco na jižní od začátku ledna do konce prosince.

[Celkem: 7    Průměr: 3.4/5]