FLEXA

Jedná se o sdružené životní pojištění, které zahrnuje požár (F), úder blesku (L), výbuch (EX) a pád letadla (A).