Flotila

Jedná se o soubor vozidel ve vlastnictví jednoho klienta, která jsou předmětem pojištění jedné rámcové smlouvy.