Forfaiting

Jedná se o druh financování, který funguje tak, že banka nebo specializovaná finanční instituce (forfaiter) odkoupí od klienta středně nebo dlouhodobé exportní pohledávky splatné v budoucnu a bez postihu prvotního věřitele – vývozce.

Smlouvu zpravidla uzavírá vývozce s forfaiterem předem a jsou v ní stanoveny podmínky odkupu pohledávky v budoucnu. Jakmile vývozce dodá zboží do zahraničí, odprodá svou pohledávku forfaiterovi, ta je mu okamžitě proplacena, ale je snížena o odměnu forfaitera.

Výhodou forfaitingu je, že firmě pomáhá zvýšit likviditu, omezit rizika před-exportního financování a odpadá jí starost o splacení pohledávek za jejími odběrateli.

Minimální běžná výše odkupovaných pohledávek je od 1 milionu Kč, s rozpětí splatnosti od 30 dnů do 10 let, přičemž forfaiter přebírá všechna rizika a často doufá, že se mu pohledávku podaří prodat na sekundárním trhu.

Oproti faktoringu se liší svou orientací na zahraniční obchod, delší dobou ručení, financováním pohledávek ve větší výši a tím, že forfaiter odkupuje pouze zajištěné pohledávky.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]