Formy zavinění

Zavinění je vnitřní psychický stav delikventa, který ho vede k jednání a následku. Rozlišujeme 4 formy zavinění:  úmysl přímý a nepřímý, nedbalost vědomá a nevědomá. Úmysl je těžší formou zavinění než nedbalost. Nejtěžší formou je přímý úmysl, kdy pachatel ví, co způsobí a způsobit to chce. Nejlehčí forma je nevědomá nedbalost, kdy pachatel neví, co jednáním způsobí, ale vzhledem k okolnostem nebo osobním poměrům by to vědět měl.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]