Fronting

Využívání správního sytému jedné pojišťovny jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, které nemá v dané oblasti zázemí. Jedná se vlastně o podílnictví na správě pojištění, ale ne na krytí rizik. Odměnou poskytující pojišťovně je tzv. frontingová provize.