Fundamentální analýza

Pod pojmem fundamentální analýza se ve financích a účetnictví rozumí analýza účetních výkazů firmy, jejího zdraví, konkurence a trhů. Předmětem analýzy jsou obvykle aktiva podniku, výnosy a závazky. Ve vztahu k futures a forexu je jejím cílem posoudit celkový stav ekonomiky, přičemž posuzuje faktory jako například HDP, úrokové sazby, výrobu, úroveň zisků, zaměstnanost a management. Při využití fundamentální analýzy k posouzení kontraktu futures, akcie nebo měny existují dva základní přístupy. Jeden se jmenuje zdola nahoru a druhý shora dolů. Smyslem je odlišit tento druh analýzy od jiných druhů investiční analýzy jako jsou například analýza kvantitativní nebo technická. Úkolem fundamentální analýzy je analýza historických dat s cílem formulovat finanční předpovědi. Mezi cíle fundamentální analýzy patří zhodnocení akcií dané společnosti a odhad jejich budoucího cenového vývoje, odhadnutí finanční výkonnosti podniku, zhodnocení kvality managementu a vnitřních rozhodnutí firmy a také posouzení úvěrového rizika. Při využívání fundamentální analýzy k nákupu akcií vychází tato z přesvědčení, že trhy mohou v krátkém období akcie určité společnosti nesprávně ocenit, ale že v dlouhém období dojde k odhalení tohoto omylu a dojde ke korekci ceny správným směrem. Zisku je možno dosáhnout nákupem nesprávně oceněných akcií (za nižší, než skutečnou cenu) a následným čekáním dokud si trh svou chybu neuvědomí a cenu patřičně neopraví. Fundamentální analýza se skládá ze tří jednotlivých analýz, jimiž jsou analýza ekonomického prostředí, analýza odvětví a analýza společnosti. Na jejich základě se poté stanoví skutečná, vnitřní hodnota akcie. Pokud je výsledná vnitřní hodnota akcie vyšší, než je její tržní cena, doporučuje se akcii koupit. Je-li cena stejná, doporučuje se akcii držet, a pokud je její hodnota oproti tržní ceně nižší, doporučuje se akcii prodat.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]