Futures (investování)

Jedná se o speciální typ forwardového kontraktu neboli smlouvy na dodání zboží v budoucnu za cenu dohodnutou v době uzavření této smlouvy. Podmínky smluv jednotlivých kontraktů jsou standardizované a vycházejí z pravidel jim příslušné derivátové burzy. Jedná se o dvoustrannou dohodu, ze které vyplývá právo a povinnost prodat/koupit ke stanovenému datu v budoucnosti stanovené množství finančního instrumentu za předem dohodnutou cenu.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]