Fyzická osoba

Fyzická osoba z právního hlediska je jedinec od data svého narození až po svou smrt, případně prohlášení soudem za mrtvého. K prohlášení za mrtvého dochází v případě, že je osoba dlouhodobě nezvěstná, anebo pokud nežije, ale nelze to dokázat stanoveným způsobem. Právní způsobilost je závislá na věku a vyzrálosti osoby. Do 18 let je v právních úkonech dítě zastupováno zákonným zástupcem. Dovršením 18 let se stává každá fyzická osoba svéprávnou. Svéprávnost je možné soudně omezit, například kvůli duševní chorobě.