Generální plná moc

Typ plné moci, která zplnomocňuje ke všem právním úkonům.

[Celkem: 1    Průměr: 4/5]