Hodnotící číslo

Bodové hodnocení účastníků stavebního spoření, kdy po dosažení určité hranice vzniká účastníkovi smlouvy o stavebním spoření nárok na řádný úvěr. Jeho výpočet se u každé ze spořitelen liší, všeobecně je však závislé na výši vkladů, délce spoření a tarifu smlouvy o stavebním spoření.