Holandská aukce

Aukce, při níž je vyvolávající cena nadhodnocena. Nedojde-li k vydražení předmětu aukce za tuto cenu, dojde ke snížení jeho ceny. Takto je postupováno do doby, než se najde účastník aukce ochotný zaplatit danou cenu. Holandská aukce využívá opačného postupu než anglická aukce, u níž je začínáno s minimální vyvolávající cenou.