Hospodářský cyklus

Opakované kolísání ekonomické aktivity v průběhu času se označuje jako hospodářský cyklus. V závislosti na tom, jak se hospodářství daří, hovoříme o expanzi nebo recesi. V obdobích, kdy ekonomika roste, což je patrné z růstu ekonomických ukazatelů, jako jsou například HDP, národní důchod nebo zaměstnanost, hovoříme o expanzi. Pokud výše uvedené ukazatele oproti minulým obdobím klesají, znamená to, že se ekonomika nachází v recesi. Toto střídání růstu a poklesu ve vztahu k dlouhodobému trendu na sebe plynule navazuje a jeho délka se liší v závislosti na mnohých faktorech. Expanze se měří ode dna předchozího cyklu až k vrcholu současného, zatímco v případě recese je tomu naopak – tj. od vrcholu ke dnu.

Americký úřad pro výzkum ekonomiky zaznamenal v letech 1945 – 2009 celkem 11 hospodářských cyklů s průměrnou délkou každého okolo 69 měsíců, tedy asi šesti let. Z tohoto období činila průměrná délka expanze 58 měsíců a kontrakce 11.

Hospodářského cyklu se dá využívat z hlediska správy investorova portfolia, kdy v období růstu dosahují velmi dobrých výsledků akcie cyklických odvětví (kopírující hospodářský cyklus), jako například automobilový průmysl, letectví, oděvy, nábytek, ubytování a pohostinství, zatímco v období recese jsou na tom lépe akcie firem z oblasti zdravotní péče, prodeje potravin, nápojů, výrobků do domácnosti nebo firem dodávajících energie, protože tyto statky jsou poptávány i v obdobích hospodářského poklesu.

Přestože průměrná expanze trvá mnohem déle než průměrná recese, mnoho ekonomů si pokládá otázku, co recese způsobuje a nedáli se jim nějakým způsobem zabránit. Jejich názory se v mnohém liší a existují různé teorie, jež se hospodářskými cykly zabývají, ale jedna věc je stále více patrná. Mnohým recesím v poslední době předcházely silné spekulace na vývoj cen. V roce 2001 předcházela recesi mánie nakupování akcií společností působících na internetu a technologických firem, zatímco v letech 2007-2009 způsobilo recesi splasknutí realitní bubliny nafouknutých cen nemovitostí ve Spojených státech. Recese se zpravidla velmi bolestivě podepisují na akciových trzích, kdy například v případě té poslední ztratila většina hlavních indexů během 18 měsíců přes 50% své hodnoty.