HPP

(Hlavní pracovní poměr) Pracovně právní vztah uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na základě kterého vzniká zaměstnanci povinnost vykonávat pro zaměstnavatele předem určenou práci, zaměstnavateli pak na základě uzavření pracovního poměru (resp. pracovní smlouvy) vzniká povinnost vyplácet zaměstnanci mzdu.