Hranice produkčních možností

Hranice produkčních možností je křivka, která znázorňuje hranici mezi dosažitelnou a nedosažitelnou úrovní produkce. Znázorňuje různé kombinace dvou statků, které je možné při dané technologii a při plném využití daných zdrojů produkovat. Její časté označení je PPF, z anglického production possibility frontier.

Samotná PPF tedy označuje takové kombinace statků, které ekonomika za použití svých omezených zdrojů může vyrábět. Pro zjednodušení se využívá modelu, kde jsou statky pouze dva. Hranice produkčních možností (PPF) je přitom znázorněna konkávní křivkou, což je způsobeno klesající mezní mírou transformace produktu.

Ekonomický subjekt při svém rozhodování co a jak vyrábět vychází i z PPF, kdy se snaží volit takovou míru produkce, jež leží na křivce PPF, což jinými slovy znamená, že využívá své výrobní faktory na 100% a výroba je tak maximálně efektivní.

[Celkem: 2    Průměr: 2.5/5]