Hrubý národní produkt

Jedná se o souhrn peněžní hodnoty všech výrobků a služeb za určité období realizovaných domácími výrobními faktory (tj. občany dané země na jejím území i v zahraničí.)