IČO

Je zkratka pro identifikační číslo organizace a podnikatelským subjektům ho přiděluje živnostenský úřad nebo rejstříkový soud.