Indosament

Neboli rubopis je jedním z předpokladů pro to, aby mohla být směnka nebo jiný cenný papír převedeny na řad. Indosament se v takovém případě napíše na rub cenného papíru (proto rubopis) a tímto způsobem převádí indosant práva vyplývající z cenného papíru na indosatáře. V případě dalšího převodu se původní indosatář stává zase indosantem atd. Indosament je ve své podstatě písemný projev vůle původního držitele cenného papíru, který jej chce převést na někoho jiného a obvykle se vyjadřuje slovy „za mne na řad.“ Na směnce však může být tzv. rektadoložka „nikoliv na řad“ a v takovém případě ji nelze pomocí indosamentu převést.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]