INOSTART

Program podpory začínajících podnikatelů provozovaný Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou a Českou spořitelnou.

V rámci tohoto programu mohou podnikatelé, kteří zahájili podnikatelskou činnost před méně jak 3 roky, májí méně jak 250 zaměstnanců a obrat menší jak 50 milionů EUR či bilanční sumu menší jak 43 milionů EUR. Podpora má formu úvěru v objemu 0,5 – 15 milionů Kč, za který se částečně (až do 60 % nesplacené jistiny) zaručuje právě Českomoravská rozvojová a záruční banka.

Více informací o programu najdete na stránkách: http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani/program-inostart

Připraveno ve spolupráci se společností MIDA Consulting, společností zabývající se poradenstvím v oblasti podpory podnikání skrze investiční pobídky.