Insolvence

Neschopnost firmy splatit své závazky.