Intervence do ekonomiky

V tomto případě se intervencí nejčastěji rozumí zásah státu nebo jiné instituce (např. ČNB) do ekonomických nebo tržních procesů. Mezi nejčastější případy patří státní výkupy zemědělských produktů, nařizování cen ostatním a také ovlivňování měnových kurzů centrálními bankami za účelem posílit či oslabit měnu a dále tak působit na ekonomiku dané země.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]