Intervence v pojištění

Intervence je jakákoliv činnost, která vede k doplnění chybějících údajů v návrhu na uzavření pojistné smlouvy nebo opravení chyby ve zmiňovaném návrhu. Intervence může vést ke zjištění nových skutečností, k obnovení smlouvy, k vymáhání dlužné částky, apod.  V oblastni ekonomiky může mít intervence i jiný, širší význam, např. intervece ČNB na euro, intervence státu do tržní ekonomiky, atd.