Investiční certifikát

Jedná se o finanční instrumenty, jejichž cena je závislá na hodnotě podkladového aktiva, kterým mohou být akcie, komodity, burzovní indexy a další. Investiční certifikáty jsou emitovány velkými bankovními domy, většinou však ze zahraničí. Důležitým aspektem každého certifikátu je bonita nebo rating jeho emitenta. Investor si může na burze tento certifikát od emitenta koupit a do data splatnosti jej kdykoliv prodat. Emitent je povinen certifikát vykoupit zpět, ale do té doby má právo disponovat s vloženými prostředky.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]