Investiční společnost

Zakladatel a/nebo správce podílových fondů. V České republice podléhají investiční společnosti regulací dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banku. Činnost těchto institucí je rovněž předmětem kontroly depozitáře a auditora.