ISIN

(International Security Identification Number) Mezinárodní identifikační číslo, které je přiděleno každému veřejně obchodovatelnému cennému papíru. Skládá se z písemného kódu státu (např. CZ,IE,LU), ve kterém byl cenný papír emitován a unikátního číselného kódu.