Jakost výroby

Jakost neboli kvalita výrobku je určujícím faktorem pro prodej výrobků. Jakost hraje významnou roli v konkurenčním boji. V České republice se přiklání podniková praxe k systému norem jakosti, tedy dobře hodnotitelných parametrů výroby a výsledného produktu. Firmy se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, který nás přibližuje systému řízení jakosti v Evropské unii. Nejnovější normy zohledňují ekologické vlivy výroby.