Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

By | 9.11.2015

Spoření spočívá v odkládání peněz pro případné budoucí použití, které jsou však nízce úročeny a po odečtení daní a inflace nemusí být vůbec zhodnoceny. Oproti tomu od investování finančních prostředků očekáváme jejich růst v závislosti na čase.

Spoření a investování odlišuje především míra rizika ztráty, která je s těmito aktivitami spojená. Naspořené peníze mají být finanční rezervou, ke které se dá rychle dostat, a riziko ztráty je zde za normálních okolností nízké. Navíc jsou ze zákona zabezpečeny.

Když spoříte, máte své vklady u bank pojištěné

V roce 1994 u nás vznikl Fond pojištění vkladů, který ochraňuje všechny vklady fyzických a právnických osob vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně včetně úroků.

Pojištěny jsou běžné účty, spořicí účty, termínované účty, vkladové účty a vkladní knížky. Všeobecně tomuto zabezpečení podléhají všechny vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které tyto instituce vedou na jméno a příjmení, rodné číslo a adresu bydliště fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby.

Fond pojištění vkladů poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen sídlících v České republice ve výši 100% vkladu, maximálně však 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné instituci. A obávat se nemusíte ani o své vklady v pobočkách zahraničních bank, protože jsou pojištěny v sídle mateřské společnosti v rámci tamních systémů.

Když investujete, máte šanci na vyšší výnosy

Zájem o investování v naší zemi roste. Roku 2015 je v podílových fondech uloženo už více než 361 miliard Kč a tímto způsobem zhodnocuje své finance každý sedmý Čech.

Směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a další cenné papíry sice nejsou pojištěny, jejich správa však podléhá velmi přísné regulaci a zákonným omezením.

Podílové listy můžete od investiční společnosti (jejich správce) kdykoliv nakoupit a také je zpět odprodat, s lhůtou výplaty peněz do 15 dnů. A učiníte-li tak jako fyzická osoba až za tři roky od jejich koupě nebo později, z výnosu nezaplatíte žádnou daň.

Peníze v podílových fondech vynášejí z dlouhodobého hlediska více než bankovní vklady a nezáleží na tom, zda se rozhodnete investovat několik tisíc nebo milionů Kč, protože na rozdíl od termínovaných vkladů v bankách se zde úrokové sazby nerozlišují podle výše vkladu.

Pravidelnou investici do podílových fondů si můžete zajistit už v řádu několika stokorun měsíčně. Díky kolektivnímu investování budete vlastnit i to, co je jednotlivcům běžně nedostupné, např. podíly na majetku největších světových firem – General Electric, Volkswagen, Coca-Cola, Microsoft a dalších.