Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti?

By | 23.2.2015

Zákoník práce umožňuje buď klasický pracovní poměr, nebo dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Pro všechny tyto formy závislé práce platí povinnost písemného sjednání a hodinové odměny alespoň na úrovni minimální mzdy.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou stále oblíbenější, protože umožňují zaměstnavateli i zaměstnanci mnohem větší flexibilitu. Nedá se však říci, která z nich je lepší – to záleží na konkrétní situaci zájemce. Stručně si představíme obě formy:

  • Dohoda o provedení práce (DPP) může být sjednána s více zaměstnavateli, u každého z nich však maximálně do 300 hodin ročně. Hranice pro srážkovou daň 15 % a platby záloh sociálního a zdravotního pojištění činí 10 000 Kč. Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení k dani z příjmů, náleží mu daňové slevy. Dohoda o provedení práce se nejvíce hodí pro příležitostné brigády.
  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) má dle zákona rozsah poloviny stanovené týdenní pracovní doby, což je 20 hodin týdně. Jestliže měsíční odměna z DPČ nepřesáhne 2 500 Kč, neplatí se z ní zdravotní ani sociální pojištění. Zálohu na daň z příjmů 15 % však zaměstnavatel platí vždy, bez ohledu na jejich výši. Pokud má u něho zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani z příjmu, může uplatnit daňové slevy a výhody. Dohoda o pracovní činnosti je vhodné řešení pro pravidelné aktivity – například servisní nebo úklidové služby.

Pokud vše zrekapitulujeme, nejmenší ochranu zaměstnanci poskytuje dohoda o provedení práce. Také po něm ale nejméně vyžaduje, zejména z hlediska času.

Dohoda o pracovní činnosti je v tomto někde uprostřed. Může být sjednána na dobu neurčitou, avšak její výpovědní lhůta činí jen 15 dnů.

Přísnou právní úpravu, například co se týče odstupného a překážek v práci na straně zaměstnance, zaručuje pouze standardní pracovní poměr.

[Celkem: 5    Průměr: 1.2/5]