Jaký je rozdíl mezi nominální a reálnou mzdou?

By | 14.4.2014

Nominální, neboli průměrná mzda je často popisovaný i diskutovaný pojem, který vzbuzuje mnoho emocí. Je tomu tak proto, že téměř dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosahují. Co tedy vyjadřuje toto číslo, které už v roce 2012 přesáhlo hranici 25 tisíc Kč?

Nominální mzda zahrnuje pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě, a vypočítává se jako podíl připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Aktuální údaje o vývoji nominálních (průměrných) mezd zveřejňuje čtvrtletně Český statistický úřad.

Nominální mzdu však zkreslují příjmy nejlépe placených zaměstnanců, proto je průkaznějším ukazatelem medián mezd. Dalibor Holý, odborník ČSÚ, vysvětluje:Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení; to znamená, že polovina hodnot mezd je nižší a druhá polovina je vyšší než medián.“

Nežli se příliš zabývat celostátní průměrnou mzdou, je lepší vyhledat si podrobnější statistiky, které zohledňují rozdíly mezi profesemi, vzděláním, věkem, pohlavím, podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou, regiony apod.

Navíc, o skutečné hodnotě vašeho výdělku vypovídá jiný ukazatel: reálná mzda, která představuje nominální (průměrnou) mzdu očištěnou o inflaci a vyjadřuje tedy poměr ceny životních potřeb k vyplácené peněžité odměně za práci. Označuje se také jako kupní síla.

To, zda si polepšíte, vám tudíž neukáže nominální mzda, údaj z výplatní pásky, ale reálná mzda, která bere v úvahu zvýšení spotřebitelských cen neboli inflaci. Právě výše inflace rozhoduje o tom, kolik si toho za své vydělané peníze můžeme dopřát. Reálná mzda je také lepší ukazatel pro srovnání mezd v různých zemích nebo v čase.

Nominální a reálná mzda v příkladech

Souvislost mezi nominální, reálnou mzdou a dalšími ukazateli ideálně ukazují příklady.

Pro ten první je podkladem statistika za 4. čtvrtletí roku 2014. Tehdy činila nominální (průměrná hrubá měsíční) mzda na přepočtené počty zaměstnanců v České republice 27 200 Kč. Oproti stejnému období v roce 2013 vzrostla o 2,3 %. Ale protože spotřebitelské ceny stouply o 0,5 %, reálná mzda se zvýšila pouze o 1,8 % (index nominálních mezd dělíme indexem spotřebitelských cen, tj. 1,023 : 1,005 = 1,018). Medián mezd představoval v tomto období 22 847 Kč, u mužů 24 847 Kč a u žen 20 552 Kč.

Druhý příklad zohledňuje údaje za celý rok 2014: nominální mzda dosáhla výše 25 686 Kč. Oproti minulému roku činil přírůstek 608 Kč, což je 2,4 %. Spotřebitelské ceny se meziročně zvýšily o 0,4 % a v důsledku toho reálná mzda o 2,0 %.

Díky nízké inflaci se růst reálných mezd očekává i v roce 2015, což je pro koupěschopnost pracujících samozřejmě dobrá zpráva.

[Celkem: 7    Průměr: 3/5]