Jednorázové plnění

V případě pojištění se jedná o takové plnění, které je zaplaceno najednou.