Kalkulace

Jedná se o jakýkoliv propočet, v ekonomice se jím rozumí výpočet nákladů na tzv. kalkulační jednici.