Kapitál

Za kapitál je možno považovat vše, co vnášíme do výrobního procesu za účelem zisku či výroby dalších hodnot. Kapitál je produktem společnosti. Můžeme jej dělit na finanční kapitál, který obsahuje např. peníze, cenné papíry a na reálný kapitál, který obsahuje např. stroje, materiál, lidské znalosti či vědomosti.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]