Kapitálová přiměřenost

Jedná se o standardizovaný požadavek pro banky a další depozitní instituce, který stanovuje povinný objem likvidity držené pro konkrétní druhy aktiv stanovovaný institucemi dohledu, jako jsou například ČNB nebo ECB. Smyslem kapitálové přiměřenosti je ujistit se, že tyto instituce nedrží investice, jež by zvyšovaly riziko defaultu a že mají dostatek kapitálu, aby ustály provozní ztráty a přitom byly dále schopny vyplácet vklady.