Kapitálová ztráta

Je záporný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou aktiva. Kapitálová ztráta není realizována, dokud nedojde k prodeji aktiva. Je možné ji částečně uplatnit proti vytvořenému zisku.