Kapitálové investice

Jsou prostředky investované do firmy nebo podniku za účelem rozšíření jejich obchodních cílů. Příkladem mohou být investice do rozšíření výroby nebo zařízení.