Kapitálový trh

Místo, kde se schází emitenti (státní, veřejné, soukromé instituce) vydávající cenné papíry s kupujícími (banky, pojišťovny, penzijní fondy, investiční společnosti, drobní investoři apod.), aby zde směnili kapitál prostřednictvím cenných papírů a jejich derivátů. Emitenti tímto způsobem získávají kapitál pro financování své činnosti. Skrz kapitálový trh je zabezpečován pohyb střednědobého a dlouhodobého kapitálu, tj. toho se splatností více jak 1 rok.