Kapitálový výnos

Představuje nárůst hodnoty kapitálového aktiva (investice nebo nemovitosti), který je vyšší než původně zaplacená kupní cena. Zisk není realizován, dokud nedojde k prodeji aktiva. Kapitálový výnos může být krátkodobý (rok nebo méně) nebo dlouhodobý (více než 1 rok) a musí být zahrnut do daňového přiznání. V případě poklesu ceny aktiva níže, než byla jeho kupní cena, vzniká kapitálová ztráta.