Karence

Karence neboli karenční doba je čas, ve kterém v životním pojištění nevzniká právo na pojistné plnění. Čekací doba se vztahuje nejen na výplatu dávky, ale též na dobu, po kterou pojišťovna od uzavření smlouvy neplní. Uzavře-li klient například smlouvu s karenční dobou 15 dnů a za týden onemocní, pojišťovna nebude plnit, neboť ještě čekací doba neuplynula.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]