Katastr nemovitostí

Podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, je to veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Dále se v katastru nemovitostí ČR evidují vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem. Český úřad zeměměřický a katastrální má na svých internetových stránkách zpřístupněnu aplikaci, která umožňuje nahlížení do katastru nemovitostí.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]