Katastrální úřad

Katastrální úřady zřizuje stát na základě zákona. Tyto úřady mají především za úkol řádné vedení katastru nemovitostí, tzn. zapisovat do něj nemovitosti, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem, pořizovat výpisy z katastru na požádání. Dále mají také za úkol např. schvalovat změny hranic katastrálního území, projednávat porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]