Kolaudační řízení

Správní řízení, při kterém stavební úřad, který vydal stavební povolení, zkoumá, zda stavba nebo část stavby, splňuje stavební podmínky podle předložené technické dokumentace. Výsledkem je kolaudační rozhodnutí o možnosti dalšího užívání stavby. Pokud to vyžaduje veřejný zájem (z hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí a estetických důvodů), může stavební úřad nařídit úpravy na náklady majitele.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]