Komodita

Základní surovina (nerost, zemědělská plodina apod.), která je často vstupem při výrobě zboží. Komodity jsou charakteristické nulovou či pouze minimální odlišností (např. přenice pěstovaná v ČR a pšenice pěstovaná na Slovensku).