Komoditní burza

Slouží k nákupu nebo prodeji komodit a to dokonce i před tím, než byly vyrobeny nebo vypěstovány. Na komoditních burzách se obchoduje pomocí termínovaných kontraktů, tzv. futures. Jedná se o smlouvu, která zavazuje dodavatele dodat odběrateli předem stanovené množství zboží za předem stanovenou cenu v předem dohodnutý termín a ten (odběratel) je na základě této smlouvy povinen dané zboží v dohodnutém objemu a stanovené ceně odkoupit. Historie futures sahá do až do středověku, kdy si zemědělci snažili do budoucna zajistit odbyt vypěstované úrody a naopak kupci mohli počítat s jejím vypěstováním i předem dohodnutou cenou. Komoditní burzy jsou kontrolovány a regulovány příslušnými úřady, jež ale nejsou ve světě jednotné. Kupříkladu na Komoditní burzu Praha dohlíží Ministerstvo zemědělství, protože se zde obchodují různé typy dřeva.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]