Komoditní peníze

Zbožové neboli komoditní peníze získaly své jméno díky tomu, že jejich název byl v minulosti odvozen od komodity/zboží, s nimiž se obchodovalo a které v tu dobu fungovaly jako prostředek směny, dokud jejich funkci nezačaly plnit peníze v kovové a papírové formě, jak je známe dnes. V souvislosti s tím je však třeba uvést, že v roce 2013 byl poměr skutečných, fyzických peněz oproti těm virtuálním asi 5:95. Na počátku tohoto vývoje však stály peníze komoditní, jimiž mohlo být obilí, olej, víno, sůl, čaj, tabák, plátno – odtud slovo platit, dobytek a samozřejmě také drahé kovy, jež si postupně vydobyly mezi zbožovými penězi prvenství, protože ne vždy bylo možné platit ovcemi za sůl, obilím za plátno atp. Výhodou drahých kovů bylo i to, že byly dobře zpracovatelné, široce akceptovatelné, měly neomezenou trvanlivost a nevyžadovaly zvláštní péči. Hodnotu zlata a stříbra pochopitelně určovala jejich hmotnost a ryzost a byly přijímány v jakékoliv podobě. Z praktických důvodů se však postupem času rozšířily mince, u kterých měla být jejich ražba zárukou ryzosti a hmotnosti. V důsledku toho byly názvy mnoha měn, například libry či dolaru, odvozeny od množství drahého kovu, jež původně obsahovaly.

[Celkem: 3    Průměr: 4.3/5]