Konstantní splácení

Způsob splácení hypotéky, kdy dlužník splácí každý měsíc jinou částku. Samotná splátka jistiny zůstává po celou dobu splatnosti hypotéky stejná, liší se však výše placených úroků, která se postupně snižuje tak, jak klesá jistina dlužné částky.